Przejdź do treści forum

Forum Lokalne - Twoje miejsce w internecie

Niezależne forum wymiany opinii dla Twojego regionu

Nie jesteś zalogowany. Proszę się zalogować lub zarejestrować.


Forum Lokalne - Twoje miejsce w internecie → MAZOWIECKIE → 3.01.19 Niezwłoczne zawiadomienie o ściganiu z urzędu posłów PiS

1 (edytowany przez sowa-frankfurt 2019-01-11 18:02:53)

Temat: 3.01.19 Niezwłoczne zawiadomienie o ściganiu z urzędu posłów PiS

(treść pisma; m24351253,TULEYADONIESIENIE
I - o co chodzi) https://ligon.wordpress.com/2019/01/11/ … oslow-pis/

Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, jej decyzję podtrzymał sąd. "Wyborcza" dotarła do zawiadomienia Tulei.
https://vk.com/wall467751157_388

Sędzia Tuleya w styczniu 2018 r. zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez posłów. Chodziło o składanie fałszywych zeznań (grozi za to do ośmiu lat więzienia) w sprawie słynnych obrad w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 r., kiedy głosowano nad ustawą budżetową.
64 strony, ponad 230 nazwisk

Dotychczas zawiadomienie nie było znane opinii publicznej. „Wyborcza” dotarła do dokumentu.

Pełną treść zawiadomienia przeczytasz tutaj.  https://ligon.wordpress.com/2019/01/11/ … oslow-pis/
=============


Warszawa, dnia 3 stycznia 2018 r.
Sygn. akt VIII Kp 1335/17

Prokuratura Okręgowa
w    Warszawie Wydział I Śledczy
ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa

ZAWIADOMIENIE
o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu

I

Sąd Okręgowy w Warszawie VIII Wydział Karny – zgodnie z treścią art. 304 § 2 k.p.k. - niezwłocznie zawiadamia o możliwości popełnienia przestępstw z art. 233 § 1 k.k. Zawiadomienie dotyczy osób wymienionych w pkt IV, które przesłuchano w postępowaniu przygotowawczym o sygn. PO I Ds. 209.2016.

Akta powyższego śledztwa wraz z zażaleniami pokrzywdzonych na postanowienie z dnia 2 sierpnia 2017 r. zostały przekazane do tutejszego Sądu, który w dniu 18 grudnia 2017 r. uchylił zaskarżone orzeczenie ( sygn. akt sądowych VIII Kp 1335/17). Sąd Okręgowy w toku czynności, o których mowa w art. 330 § 1 k.p.k., powziął wątpliwości co do rzetelności zeznań części przesłuchanych świadków.
============================

Rozdziały II do III - wyjaśnienie istoty przestępstwa, podane zostaje w tej redakcji tekstu poniżej IV - kto jest podejrzany i o co, złoczyńca nazwany i zło:

Osoby, które zdaniem Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt PO I Ds. 209.2016) mogły dopuścić się przestępstwa z art. 233 § 1 k.k., polegającego na zeznaniu nieprawdy ( A) lub zatajaniu prawdy ( B):

IVSąd Okręgowy, mając powyższe na uwadze, przedstawia zestawienie osób, które w toku prowadzonego śledztwa o sygn. akt PO I Ds. 209.2016 mogły dopuścić się przestępstwa z art. 233 § 1 k.k., polegającego na zeznaniu nieprawdy ( A) lub zatajaniu prawdy ( B):=====================

II i III - na czym polega przestępstwo, które zdaniem Sądu Okręgowego w Warszawie popełnili wspólnie i w porozumieniu działający złoczyńcy, wymienieni imiennie powyżej:


https://ligon.wordpress.com/2019/01/11/ … oslow-pis/

m24351253,TULEYADONIESIENIE

https://vk.com/doc467751157_488011985

Posty: 1

Forum Lokalne - Twoje miejsce w internecie → MAZOWIECKIE → 3.01.19 Niezwłoczne zawiadomienie o ściganiu z urzędu posłów PiS